SK DE ENG
Zdravé a pekné zuby pre všetkých

Ordinačné hodiny

  Nám. Sv. Františka 14, Bratislava
Pondelok - Piatok
hodiny 7:00 - 19:00 hod.
telefon Tel.: +421/2/64 77 88 88
    +421/2/65 44 02 70
    +421/904 377 508

Spolupráca so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Sme partnermi programu Benefit Plus.

Implantologické centrum

Zubné implantáty v zubnej ambulancii

 

Pevné zuby v každom veku  

 

 

 

 

 

Čo je zubný implantát?

Slovo „implantát“ pochádza z latinského jazyka a označuje umelý predmet, ktorý je vložený do živého organizmu. Zubný implantát (vyrobený z titánu), je umelý zubný koreň zavedený do kosti čeľuste alebo sánky. V procese hojenia prirastá kosť k implantátu, ktorý je potom v kosti pevne zakotvený.

Implantovanie ponúka zubnej medicíne  široké možnosti:

 • chýbajúce jednotlivé zuby nemusia byť vždy nahrádzané mostíkmi
 • pevná/fixná  zubná náhrada upevnená na implantátoch, kde inak, by bola možná len, snímateľná zubná náhrada  -  protéza
 • zlepšenie stálosti snímateľnej náhrady hlavne u bezzubých pacientov


 

Spôsoby použitia implantátov:

 • Jednotlivé implantáty: pre ich aplikáciu je potrebná dostatočná hrúbka kosti a je možné ich implantovať podľa potreby do ľubovoľnej časti čeľustných kostí
 • Mostíky upevnené na implantátoch: za pomoci mostíka,  je možné spojiť dva s odstupom osadené implantáty  a tak nahradiť tri zuby
 • Zubná protéza upevnená na implantátoch: pri chýbajúcich zuboch alebo totálnej strate zubov je možné upevniť zubnú protézu na implantáty. V ústach zubná protéza sedí pevne. V prípade potreby, vďaka zásuvným spojom je možné zubnú protézu  podľa potreby vybrať, napr. za účelom ústnej hygieny
 • Koncept All on four: mostíky sa upevnia na štyri alebo šesť implantátov. V prípade riešenia Koncept All on four sa mostíky nevyberajú a sú pevne nacementované

 

Strata jedného alebo viacerých zubov nie je len estetický problém, ale ide aj o obmedzenie dôležitých funkcií a to predovšetkým hryzenia a žuvania. Obmedzením týchto funkcií, dochádza k narušeniu fungovania tráviacej sústavy, ktorá ťažko spracováva nedostatočne rozomletú potravu. Okrem toho, je treba si uvedomiť, že zuby ovplyvňujú výslovnosť a samozrejme aj výraz tváre a estetiku.

Príčiny straty zubov môžu byť rôzne: zlá zubná starostlivosť, úraz, ochorenie, príp. užívanie liekov. Zubný implantát v spolupráci s protetickým ošetrením (korunka, mostík, protéza), predstavuje trvalé riešenie,ako nahradiť chýbajúci zub.

  

Zubné implantáty predstavujú jednoduché riešenie a sú prínosom pre mnohých, ktorí stratili zuby z rôznych dôvodov.

 

 • zlepšujú vzhľad – implantát je jedinou náhradou, ktorá nahradí nielen korunkovú časť ale aj koreň zuba
 •  zlepšujú komfort  a reč – obmedzujú mumlanie, mľaskanie, nezreteľnú výslovnosť, na rozdiel od nie vždy vyhovujúcich protéz alebo medzier v  chrupe
 •  zubné náhrady (protézy, korunky) upevnené na zubných implantátoch pôsobia veľmi prirodzene, ako vlastné zuby
 •  pacienti so snímateľnými náhradami jedia len 15 – 20 % efektivitou ľudí so zdravým chrupom
 •  prijímanie potravy – pacienti so zubnými implantátmi  už nemajú obmedzenie v jedle, nemusia sa obávať jesť oriešky, jablko, kukuricu, príp.  rôzne druhy semienok (sezamové, tekvicové), ktoré podporujú látkovú výmenu v tele alebo ďalšie potraviny, ktoré  dovtedy vďaka chýbajúcim zubom alebo protéze nevedeli kvalitne rozhrýzť.
 • zubné implantáty slúžia k fixácii - lepšiemu upevneniu protéz
 • zubné implantáty dodávajú pacientovi sebaistotu, nemusí sa  obávať, že mu protéza vypadne z úst.
 •  zubné implantáty nepoškodzujú  susedné zuby – pri tradičnom postupe, v prípade chýbajúceho zuba sa použijú susedné zuby pre upevnenie mostíka. Tieto však musia byť obrúsené, často aj na úkor zdravého tkaniva.
 •  kazy neohrozujú zubné implantáty
 •  spomalenie straty kosti – zubný implantát pri svojej záťaži stimuluje kosť a tým spomaľuje jej ubúdanie
 • zubné implantáty riešia medzeru spôsobenú stratou jedného či viacerých zubov
 • v prípade chýbajúcich zadných zubov, kde nie je možné upevnenie mostíka, je problém chýbajúcich zubov riešiteľný za pomoci implantátov a následne osadenia koruniek alebo mostíka
 •  zubné implantáty ponúkajú riešenie aj pre bezzubú čeľusť

                                                                                                                  

Zubný implantát prispieva k zlepšeniu kvality života

 

Ako prebieha ošetrenie  -  zavedenie zubného implantátu?

Pred vlastným zavedením implantátu je nutné lekárske vyšetrenie. Po celkovom zhodnotení chrupu a kvality kostného podkladu je pacient oboznámený s možnosťami a plánom liečby.

Základným predpokladom zavedenia implantátu je dostatok kosti. V prípade, ak kosť nie je dostatočne široká pristúpime k augmentácii. Pomocou augmentácii dosiahneme rozšírenie čelustnej kosti, do ktorej zavádzame zubný implantát.

V prípade zavedenia zubného implantátu do čeluste sa jedná o zákrok, ktorý zvyčajne netrvá dlhšie, ako bežný zákrok v zubnej ambulancii.

Zavedenie zubného implantátu do čeluste sa vykonáva v lokálnej anestézii, takže bolesť a ani ostré podnety pacient nevníma a ihneď po zavedení implantátu odchádza pacient domov. Je vhodné prikladať si ľadové obklady a väčšina pacientov nepotrebuje ani tabletky proti bolesti v priebehu hojenia rany. 

Následne po týždni sa vyberú štichy. Hojenie okolitého tkaniva je individuálne. V dolnej čelusti prebieha hojenie po zavedení implantátov najviac 3 mesiace, v hornej čelusti 6 mesiacov. Následne, po vhojení implantátu sa upevní na implantát nadstavbová časť a korunka.

Tento zákrok sa bežne vykonáva v lokálnej anestéze ale je možné, v prípade potreby uskutočniť zavedenie implantátu aj v celkovej anestéze.

 

 

 

Zubné implantáty v zubnej ambulancii

DENTAL CARE  Dr. Rosa

Kto Vám vykonáva zákrok zavedenia zubného implantátu v našej zubnej ambulancii?

Dr. med. dent. Robert Rosa – zubný lekár, so špecializáciou na stomatologickú chirurgiu, implantológiu a protetiku, s dlhoročnými skúsenosťami a praxou v týchto oblastiach, ktoré získal počas štúdia stomatológie na univerzite v Marburgu, Nemecku, následne praxou v zubných ambulanciách v Nemecku a Rakúsku, kde aj dodnes vykonáva činnosť zubného lekára a implantológa.

Dr. med. dent. Robert Rosa je členom nemeckého centra pre implantológiu Deutsches Zentrum für orale Implantologie - DZOI a úspešným absolventom „Curriculum Implantologie“.

 

 

 

Metódy implantácie používané v zubnej ambulancii DENTAL CARE Dr. Rosa

Klasická metóda zavedenia implantátu - implantát sa nasadí do zahojenej kosti a následne sa počká na vhojenie implantátu cca  3 - 6  mesiacov. Po vhojení implantátu sa nasadí suprakonštrukcia a zubná náhrada napr. korunka. Táto metóda je najčastejšie používanou implantačnou metódou na svete.

Sofortimplantation - implantát sa zavedie ihneď po vytiahnutí zuba, počas jedného ošetrenia. V prípade použitia tejto metódy zavedenia implantátu nesmú byť žiadne zápaly v čelusti. Zároveň podmienky zachovania kosti sú omnoho lepšie. Pri tejto metóde sa skracuje celkový čas ošetrenia a používa sa čoraz častejšie pri zavádzaní implantátov.

Výhody metódy Sofortimplantation:

 • rýchlym zavedením implantátu udržuje čelustnú kosť a ďasno bez zmien a tým sa predchádza, inak typickému úbytku čelustnej kosti a ďasna, ktoré môže nastať
 • minimálme zaťaženie pre pacienta počas ošetrenia v priebehu jedného sedenia
 • rýchlejšií priebeh ošetrenia

 

Sofortbelastung

V niektorých prípadoch je možné bezprostredne po zavedení implantátu (24 - 36 hodín po operácii) nasadiť na implantát dočasnú živicovú korunku alebo aj trvalú zubnú náhradu, ktorá je vyhotovená tak, aby nevyvíjala veľký tlak na implantát. Táto metóda ošetrenia sa nazýva Sofortbelastung a je vhodná viac pre väčšie zubné náhrady ako napr. mostíky. V niektorých prípadoch sa používa aj pre jednotlivé zubné implantáty, na ktoré sa osadia jednotlivé korunky. Pacient má okamžite zuby a nemusí čakať počas doby vhojenia implantátu s prázdnymi ústami, až kým mu nie je nasadená definitívna korunka.

Výhody metódy Sofortbelastung:

 • okamžité nasadenie zubnej náhrady
 • dobrá estetika a funkčnosť zubnej náhrady

O výbere metódy implantácie rozhodne implantológ spolu s pacientom, na základe jeho individuálneho prípadu.

 

Starostlivosť o zubné implantáty

Zubné implantáty ponúkajú všetky technické predpoklady pre trvalú zubnú náhradu. Ako dlho Vám vydržia, závisí v podstate hlavne na nás. Vďaka dôslednej hygiene predchádzate zápalom, ktoré môžu implantáty ohrozovať.
Starostlivosť o implantáty musí byť kvalitná, ako o prirodzené zuby, to že ide o zubné náhrady, neznamená, že nie je nutná starostlivosť. Je dôležité denne dodržiavať správnu ústnu hygienu a dbať na odstránenie zubných povlakov. Aby sme zabezpečili, čo najdlhšiu životnosť implantátov, odporúčame aspoň dvakrát do roka pravidelnú kontrolu u zubného lekára spojenú s výkonom profesionálnej dentálnej hygieny.

 

Dobrá ústna hygiena udržuje zdravé nielen prirodzené zuby, ale zaisťuje aj dlhodobú funkciu Vašich implantátov.

 

Rizikové faktory

Aj napriek dodržaniu pravidiel na zavedenie implantátu existuje všeobecné, odborne uznávané riziko neprihojenia a vylúčenia už vhojeného implantátu. Riziko neprihojenia môže súvisieť s celkovým zdravotným stavom, stavom imunitného systému a genetickými dispozíciami konkrétneho pacienta. Na neprihojenie má zásadný vplyv nedodržanie pravidiel stanovených lekárom, fajčenie a nedostatočná ústna hygiena.

 

Tipy pre dlhodobú životnosť implantátov

 •  obmedziť  fajčenie
 •  dodržiavať zásady správnej dentálnej hygieny a dvakrát ročne návšteva profesionálnej dentálnej hygieny v zubnej ambulancii
 •  dodržiavať pod kontrolou cukor v prípade diabetikov
 •  pravidelná poimplantačná starostlivosť u zubného lekára/implantológa

 

Najčastejšie otázky pacientov ohľadne implantátov:


Je zavedenie zubného implantátu bolestivé?
Implantácia prebieha v lokálnej alebo celkovej anestézii a nie je bolestivá. Ani po odznení anestézie nevznikajú žiadne veľké komplikácie. Výhodou tohto zákroku je, že nevzniká zápal, zákrok je rýchly a nie je traumatický.

Kedy je možné po vytrhnutí zubu zaviesť implantát?
Vo väčšine prípadov je najvhodnejšia doba cca 3-4 mesiace po vytrhnutí zuba. Pri dobrej situácii je možné implantát zaviesť ihneď po extrakcii zuba, počas jeden návštevy u zubného lekára.

Je možné implantovať zubný implantát  pacientovi aj v jeho  vyššom veku?
Žiadne vekové obmedzenie neexistuje pre implantáciu zubného implantátu.

Ako sa stravujeme s implantátmi?
Pri zubných implantátoch nie sú žiadne obmedzenia v stravovaní. Keďže implantáty pevne a bezpečne sedia, je možné  pomocou zubných implantátov jesť a pohrýzť všetko, vrátane tvrdšej stravy – chutné jablká, oriešky, žuť mäso alebo odkusnúť kôrku chleba. Lepšie pohryzená potrava sa lepšie strávi a to napomáha zlepšeniu tráviaceho systému.

Je možné implantovať zubný implantát pacientovi v prípade ochorenia typu cukrovka alebo osteoporóza?
Cukrovka nie je problém pre implantovanie zubných implantátov, avšak pacient musí mať cukrovku pod kontrolou. Rovnako, ako osteoporóza už nie je kontraindikáciou pre implantáty.

Aká je biologická znášanlivosť implantátov pre organizmus?
Titán, z ktorého sú implantáty vyrobené, patrí k materiálom najlepšie prijímaným ľudským telom a preto sa používa v celej medicíne, nielen v stomatológii.

Ako dlho vydrží implantát?
Zubné implantáty môžu vydržať aj počas celého života. Výsledky vedeckých štúdií dokazujú, že aj po desiatich rokoch sú implantáty plne funkčné na 90%. Avšak k dlhej životnosti prispieva okrem kvalitne vykonanej implantácie správna dentálna hygiena, dodržiavanie pravidelných kontrol implantátov a zubných náhrad u zubného lekára a dvakrát ročne návšteva dentálnej hygieny v zubnej ambulancii.

 Pri dodržaní všetkých pokynov implantológa, pravidelných kontrol implantátov u implantológa a dvakrát ročne absolvovaní dentálnej hygieny v zubnej ambulancii, poskytujeme na implantáty garanciu 3 roky.


.