SK DE ENG
Zdravé a pekné zuby pre všetkých
Typy výkonov

Ordinačné hodiny

  Nám. Sv. Františka 14, Bratislava
Pondelok - Piatok
hodiny 7:00 - 19:00 hod.
telefon Tel.: +421/2/64 77 88 88
    +421/2/65 44 02 70
    +421/904 377 508

Spolupráca so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Sme partnermi programu Benefit Plus.

Ošetrenia

Preventívna prehliadka

 

Bojíte sa zubára? U nás sa nemusíte báť.
 

Prvá návšteva v zubnej ambulancii a prvý kontakt so zubným lekárom je nesmierne dôležitý. Preto kladieme veľký dôraz na to, aby vstupné vyšetrenie prebehlo príjemným spôsobom, veď kto už má rád čakanie u zubného lekára v čakárni, príp. zvuk zubnej vŕtačky.

Pri vstupnom vyšetrení pacient vyplní dotazník so zameraním na jeho zdravotný stav. Na základe dotazníka a podľa potrieb pacienta, lekár pripraví podrobný liečebný plán podľa potrieb a finančných možností pacienta.

 

V rámci vstupného vyšetrenia absolvuje pacient aj panoramatickú röntgenovú snímku, príp. intraorálnu röntgenovú snímku, ktoré napomáhajú zubnému lekárovi diagnostikovať skryté kazy.


Naša zubná ambulancia pracuje so zdravotnými poisťovňami a v prípade nových pacientov, ktorí sú poistencami našich partnerských poisťovní, nie je potrebné priniesť so sebou zubný záznam od predchádzajúceho lekára, ale je potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní preventívnej prehliadky za uplynulý rok a vyradenie z evidencie od predchádzajúceho zubného lekára.

Pacienti, ktorí majú strach zo zubného ošetrenia sa nemusia u nás báť – prístupom našich zubných lekárov im pomôžeme strach prekonať, príp. je možnosť dať sa ošetriť v celkovej narkóze.

Rovnako pacienti, ktorí neboli niekoľko rokov u zubného lekára a vedia, že ich chrup je v zanedbanom stave sa nemusia obávať reakcie zubného lekára, keďže zubní lekári videli už mnohé situácie a sú na to zvyknutí. Naopak, pomôžu pacientovi nájsť vhodné riešenie pre problematický chrup.

Preventívna prehliadka

Prevenciou predchádzame vzniku kazov a ďalších problémov v dutine ústnej.

Preventívna prehliadka napomáha zachovaniu zdravých zubov, zabraňuje zdravotným problémom.

V rámci preventívnej prehliadky zubný lekár skontroluje:

  • celkový chrup a systém zakotvenia zubov,
  • mäkké tkanivá ústnej dutiny,
  • vzájomné postavenie zubov a zubných náhrad,
  • zubnú hygienu a hygienické návyky,
  • určenie indexu kazivosti zubov a stavu tkanív.


Preventívnu prehliadku by mal dospelý absolvovať aspoň raz ročne a dieťa dvakrát do roka.
Počas preventívnej prehliadky sa odhalia kazy. Je treba si uvedomiť, že neliečený zubný kaz spôsobuje vznik zápalových vačkov na zuboch a baktérie sa môžu dostať do okolitej kosti, krvou až k srdcu a spôsobiť infekciu vzdialených orgánov. Prevencia zubného kazu je niekoľkonásobne ekonomickejšia, než jeho ošetrenie.

So starostlivosťou o dutinu ústnu súvisí ochrana celkového zdravia.