SK DE ENG
Zdravé a pekné zuby pre všetkých
Typy výkonov

Ordinačné hodiny

  Nám. Sv. Františka 14, Bratislava
Pondelok - Piatok
hodiny 7:00 - 19:00 hod.
telefon Tel.: +421/2/64 77 88 88
    +421/2/65 44 02 70
    +421/904 377 508

Spolupráca so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Sme partnermi programu Benefit Plus.

Ošetrenia

Endodoncia

 

Ošetrenie koreňového kanálika alebo endodontické ošetrenie, je zákrok vykonávaný zubným lekárom na zube, pri zápale zubnej drene alebo zápale zubného lôžka. Cieľom je vyčistenie kanálika od zapálených tkanív a baktérií, dezinfekcia kanálika a jeho hermetické zapečatenie.

Endodontické ošetrenie je často jediná možnosť záchrany zuba pred vytiahnutím - extrakciou a zároveň zabraňuje šíreniu infekcií, baktérií zo zapáleného zuba do tela a následne ďalším možným zdravotným komplikáciám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ošetrenie zubného kanálika slúži nato, aby zubný kanálik ostal zachovaný, vo vnútri zapáleného zuba, ktorý potrebujeme ošetriť. Postihnuté tkanivo baktériami v zubnej dreni (pulpa), musí byť preto, presne a cielene odstránené. Na odstránenie postihnutého tkaniva sa používajú veľmi tenké endodontické nástroje, ktorými sa po zasunutí do zubného kanálika vieme dostať, až na dno kanálika v zube. S ručnými alebo už aj prístrojovými endodontickými nástrojmi, odstránime postihnuté tkanivo a zubný kanálik rozšírime. Po vyčistení a dezinfekcii zubného kanálika od infekcie, dočasne kanálik vyplníme na niekoľko týždňov liečivou vložkou. Následne, po uplynutí tejto doby a ustúpení ťažkostí, vyplníme kanálik a takto ošetrený kanálik, hermeticky uzavrieme pomocou gutaperčových čapov. Vďaka uzavretiu, už do zubného kanálika nepreniknú žiadne ďalšie baktérie. Na záver ošetríme zub výplňou. V niektorých prípadoch je potrebné do vyplneného kanálika zaviesť koreňový čap, aby v prípade potreby, bolo možné na takto ošetrený zub upevniť korunku, keďže takto ošetrený zub nie je prirodzene vyživovaný, tak ako zdravý zub a stáva sa krehkým a náchylným k zlomeniu.

Endodontické ošetrenie je dôležité vnímať, ako zubný výkon nutný na zachovanie zuba, avšak 100% vyliečenie takto postihnutého zuba nie je možné vopred predpovedať. Za úspešné vykonanie endodontického ošetrenia - ošetrenia zubného kanálika, sa považuje, keď takto ošetrený zub vydrží v dutine ústnej ďalších 5 rokov.

Pri endodontickom ošetrení si pacient musí zvážiť nielen zdravotný význam tohto ošetrenia, ale aj finančný.

Endodontické ošetrenie je spojené s časovou náročnosťou lekára, ale i pacienta, keďže sa vykonáva v niekoľkých sedeniach, ako aj s používaním najmodernejších materiálov a kvalitných nástrojov, tak aby tento výkon bol uskutočnený, čo najodbornejšie a takto ošetrený zub vydržal v dutine ústnej niekoľko rokov. I napriek týmto nákladom na endodontické ošetrenie, ktoré znáša pacient, je tento výkon pre pacienta finančne zaujímavý z mnohých hľadísk. Pacient môže mať kvalitne endodonticky ošetrený zub v dutine ústnej, bez toho aby mu zub chýbal, aj niekoľko rokov a vyhne sa finančne náročnejším riešeniam, ako je implantát alebo príp. mostík.