SK DE ENG
Zdravé a pekné zuby pre všetkých

Ordinačné hodiny

  Nám. Sv. Františka 14, Bratislava
Pondelok - Piatok
hodiny 7:00 - 19:00 hod.
telefon Tel.: +421/2/64 77 88 88
    +421/2/65 44 02 70
    +421/904 377 508

Spolupráca so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Sme partnermi programu Benefit Plus.

Cenník

CENNÍK STOMATOLOGICKÝCH VÝKONOV

Maximálne doplatky pre poisťovne.

 

1. VYŠETRENIE, ADMINISTRATÍVA

Cena v EUR

D01

Vstupné komplexné vyšetrenie, plán ošetrenia, karta                       

0,00

D01a

Vstupné komplexné vyšetrenie, plán ošetrenia, karta pre samoplatcov      

20,00

 

D02

 

Preventívna stomatologická prehliadka –jedna v roku na poisťovňu          

 

0,00

D02b

Preventívna stomatologická prehliadka, nevykazovaná na poisťovňu       

10,00

D02a

Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve                    

0,00

D02aa

Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve pre samoplatcov   

10,00

D03

Cielené stomatologické vyšetrenie                                        

15,00

D05

Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie                         

0,00

D05a

Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie  pre samoplatcov                       

7,00

D06

Preventívna pedostomatologická prehliadka        - dvakrát ročne        

0,00

D06a

Preventívna pedostomatologická prehliadka-dvakrát ročne pre samoplatcov   

9,00

D52

RTG snímka intraorálna,                                                

10,00

D54

RTG snímka bitewing                                                     

10,00

D54

RTG snímka extraorálna - ortopantomogram

15,00

D55

Vyžiadaná konzultácia k RTG snímkom                                      

10,00

D70 

Príplatok za pohotovostné ošetrenie mimo ordinačných hodín/výkon        

5,00

DP0

Komplexné parodontálne vyšetrenie (meranie pravých a nepravých paro vačkov, paro indexy, zistenie aktivity paro vačkov, vyšetrenie slizničných rias, vyšetrenie kývavosti zubov, vyhodnotenie výsledkov a návrh terapie)       

50,00

D91

Bielenie zubov - odtlačky, dlahy, 1x ambulantné bielenie, bieliaca hmota - dve tuby     

200,00

D92

Náhradná tuba na bielenie zubov (náplň)                          

60,00

D93

Bieliaca vložka do devitálneho zuba                                

28,00

D94

Bielenie zubov                                                      

300,00

2. PROFYLAXIA

N80

Ústna hygiena, profylaktická inštruktáž                           

18,00

N11

Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí                         

15,00

N03

Odstránenie zubného kameňa alebo zubného povlaku - jedno zuboradie                

29,50

N04

Pieskovanie zubov systémom AIR-FLOW (jedno zuboradie)             

29,50

N55

Lokálna fluorizácia - každé zuboradie   

20,00

N56

Pečatenie jamôk a fisúr - za každý zub    

10,00

N57

Vyleštenie pigmentových škvŕn - jedno zuboradie             

12,00

P07

Lokálny výplach                                                   

10,00

P05

Odstránenie miestneho dráždenia                                  

7,00

N60

Inštruktáž, recall, motivácia, remotivácia                        

15,00

DP1

Špeciálna inštruktáž hygieny pri parodontopatiách                  

18,00

DP2

Drenáž parodontálnych vačkov                                        

12,00

DP3

micro – Ident: Odber, odoslanie a laboratórna DNA analýza mikrobiálneho stavu parodontálnych štruktúr, oboznámenie s výsledkom a návrh terapie        

120,00

3. ANESTÉZIA

A01

Povrchová, slizničná anestézia                               

4,00

A02

Injekčná anestézia - infiltračná alebo zvodová                

0,00

A03

Anestézia –intraligamentózna, zvodová alebo extraorálna (1-2 zuby) 

5,00

A03a

Anestézia, každé ďalšie  dva zuby                                   

5,00

A04

Celková anestézia - prvá hodina      

200,00

A04a

Celková anestézia - každá ďalšia začatá hodina         

120,00

4. KONZERVATÍVNA  STOMATOLÓGIA

V01

Jednoplôšková výplň zuba - amalgám, skloionomér    

20,00

V02

Dvojplôšková výplň zuba - amalgám, skloionomér    

30,00

V03

Trojplôšková výplň zuba - amalgám, skloionomér    

40,00

V04

Rekonštrukcia zuba z amalgámu, skloionomér                   

65,00

V05

Fotokompozit - jedna plôška      

25,00

V06

Fotokompozit - dve plôšky    

45,00

V07

Fotokompozit - tri plôšky      

60,00

V07B

Fotokompozitná fazeta                                        

70,00

V10

Rekonštrukcia korunky zuba - priama, fotokompozit         

70,00

V61

Podložka                                                      

7,00

V16

Ošetrenie citlivých zubných plôšok  - prvý zub     

8,00

V16A

Ošetrenie citlivých zubných plôšok - každý ďalší zub          

4,00

V20

Provizórna výplň - dočasná, ošetrenie hlbokého kazu      

20,00

V30

Extirpácia zubnej drene - za každý kanálik         

10,00

V31

Paliatívne endodontické ošetrenie                             

20,00

V70

Paliatívne endodont. oš. - prečistenie, Calxyd, provizórium   

25,00

V41

Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba            

30,00

V42

Endodontické ošetrenie dvojkoreňového trvalého zuba         

60,00

V42e

Endodontické ošetrenie trojkoreňového trvalého zuba          

80,00

V43

Odstránenie koreňovej výplne za každý kanálik                   

15,00

V80

Zavedenie parapulpálneho čapu                                  

10,00

V85

Zavedenie skleneného pulpálneho čapu                            

50,00

V90

Zavedenie pulpálneho čapu                                      

30,00

D71

Skúška vitality zubov - tri zuby                              

3,00

5.  CHIRURGICKÁ STOMATOLÓGIA

E01

Extrakcia dočasného - mliečneho zuba alebo koreňa   

20,00

E11

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa                        

25,00

E12

Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa                   

30,00

E14

Sutúra poextrakčnej rany                                      

10,00

E28

Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí                  

40,00

E29

Komplikovaná extrakcia - molárna oblasť       

55,00

E21

Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí 

50,00

E22

Chirurgická extrakcia zuba                                       

110,00

E23

Hemiextrakcia                                                    

45,00

E24

Chirurgická extrakcia zuba múdrosti

110,00

E40

Resekcia koreňového hrotu

80,00

E42

Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu pri viackoreňovom zube

25,00

E44

Retrográdna výplň

10,00

E51

Zastavenie poextrakčného krvácania

15,00

C51

Primárna plastika oroantrálnej komunikácie 

  60,00 

P08

Frenulektómia - odstránenie uzdičky hornej pery

50,00