SK DE ENG
Zdravé a pekné zuby pre všetkých

Ordinačné hodiny

  Nám. Sv. Františka 14, Bratislava
Pondelok - Piatok
hodiny 7:00 - 19:00 hod.
telefon Tel.: +421/2/64 77 88 88
    +421/2/65 44 02 70
    +421/904 377 508

Spolupráca so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Sme partnermi programu Benefit Plus.

Cenník

STOMATOLOGICKÁ PROTETIKA

 

 

 

 

6.

STOMATOLOGICKÁ PROTETIKA

 
F01 Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie 10,00
F63 Stiahnutie fixnej náhrady - za každý pilier 10,00
F64 Opätovné nasadenie fixnej náhrady 15,00
F65 Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 15,00
I03 Inlay koreňová, jeden kanáli, nepriama, vrátane odtlačkov a anestézy 60,00
I07 Inlay, onlay celokeramická, podľa veľkosti, vrátane odtlačkov a anestézy 190,00 - 350,00
I08 Inlay, onlay kovo-keramická, podľa veľkosti, vrátane odtlačkov a anestézy 100,00 - 300,00
K01 Korunka plášťová, celoliata 80,00
K04 Korunka kovokeramická, člen mostíka kovokeramický 250,00
K05 Korunka keramická, Empres 290,00
K06 Korunka keramická, Zirkonoxid 350,00
K07 Korunka celokeramická E-Max 350,00
K08 Veneer porcelánová zubná fazeta (vrátane lepenia) 350,00
IM3 Cena suprakonštrukcie implantátu na korunku 100,00 - 200,00
7.

SNÍMATEĽNÉ NÁHRADY

 
SN1 Celková snímateľná náhrada - štandardný materiál 300,00
SN3 Čiastočná snímateľná náhrada - štandardný materiál 200,00
SN7 Dlaha proti bruxizmu 3 mm 78,00
SN8 Dlaha proti bruxizmu 4 mm 78,00